1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.


2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba.


3. Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba komen toe aan Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba.


4. E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.